Komunikat w sprawie zapowiadanego strajku nauczycieli.

Ostrów Wielkopolski, dnia 04 kwietnia 2019 roku

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAPOWIADANEGO STRAJKU NAUCZYCIELI


Szanowni Państwo!

 

W związku z brakiem ostatecznej  decyzji o akcji protestacyjnej nauczycieli, która planowana jest od najbliższego poniedziałku – 8 kwietnia br., Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, jako organ prowadzący publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, nie jest stroną w sporze oraz negocjacjach prowadzonych między związkami zawodowymi nauczycieli a przedstawicielami władz centralnych.

Samorząd miasta podejmuje jednak wszelkie dostępne działania, aby zmniejszyć utrudnienia związane z  ewentualnym  strajkiem. W związku z powyższym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego powołano Zespół ds. Kryzysowych, którego celem jest monitorowanie sytuacji w przedszkolach oraz szkołach podstawowych w czasie prowadzenia ewentualnego strajku przez nauczycieli. Na bieżąco odbywają się również narady z dyrektorami placówek oświatowych w celu monitorowania aktualnej sytuacji. 

Wydział Edukacji i Sportu informuje ponadto, że na czas protestu miejskie instytucje kultury przygotowały dodatkowe, bezpłatne oferty zajęć, w tym seanse filmowe (szczegółowa informacja w załączeniu). Z kolei w celu zapewnienia  bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, na terenie miasta wzmożone zostaną patrole Straży Miejskiej. Jednocześnie należy liczyć się z ryzykiem, że całkowite zniwelowanie uciążliwości i problemów związanych z ewentualnym strajkiem, nie pozostaje w zasięgu możliwości organu prowadzącego, lecz będzie wymagało osiągnięcia porozumienia między nauczycielami a stroną rządową.

   

Anna Grabek

Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu

Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

 

  STRAJK – oferta placówek kultury

Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci

Dzień Książki dla Dzieci to święto obchodzone co roku 2 kwietnia, na pamiątkę urodzin duńskiego pisarza Hansa Christiana Andersena. Dzień ten ma na celu rozpowszechnienie książek dla dzieci oraz wspieranie czytania przez najmłodszych. W naszej szkole klasa 2a wraz z wychowawcą postanowiła dołączyć do obchodów tego święta i zorganizowała w tym dniu dla dzieci –  na siedząco, na leżąco, szeptem, półgłosem, cicho, głośno, wodząc palcem lub tylko oczyma, samodzielnie, z pomocą pani, na spółkę z kolegą czy koleżanką, z wypiekami na policzkach, z mozołem lub z przyjemnością – czytanie książek. Powieści, opowiadań, wierszy, komiksów, encyklopedii, leksykonów, baśni, bajek…
To była niepowtarzalna okazja, aby porozmawiać z dziećmi o ich ulubionych bohaterach literackich. To także święto dla miłośników książek, ponieważ wśród tych dla dzieci można odnaleźć prawdziwe perełki.

„Tu moje miejsce, tu mój dom” –udział najmłodszych w projekcie

Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej naszej Szkoły Podstawowej nr 14 dołączyły do II edycji Międzynarodowego Projektu pt. „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”. Projekt zorganizowano z okazji wielkiego święta Polaków-100 letniej rocznicy odzyskania niepodległości. Autorką projektu jest Ludmiła Fabiszewska, a honorowy patronat nad projektem objęło m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski. Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN.

Opiekunem projektu w naszej szkole jest nauczyciel Patrycja Muss- Śliwa.  Udział w projekcie polega na realizacji wielu ciekawych zadań każdego miesiąca.  Realizacja II edycji zaplanowana jest od 1 marca do 30 czerwca (z możliwością kontynuacji w następnych latach). Uczniowie klasy 2a  wykonali zadania marcowe:

  1. Zorganizowanie szkolnego literackiego konkursu – „Szkoła – drugi dom” (ułożenie opowiadania, wiersza, bajki o swojej szkole).

I miejsce –  Nikodem Kasprzak (wiersz o szkole)

II miejsce – Karol Powolny (wiersz o szkole)

III miejsce – Marcel Teodorczyk oraz Matylda Konowalska (wiersze o szkole)

Wyróżnienie: Amelia Powolna, Julian Pietras, Michał Kopacki, Igor Dzwoniarek. Wszystkim uczniom biorącym udział w tym konkursie gratuluję.

  1. „A ja kocham moje miasto” – narysowanie przez uczniów kredą na asfalcie największej laurki dla miasta.
  2. „Polska Wiosna” – grupowa praca plastyczna klasy 2a.