Problem skoczka szachowego!

Jak skokami skoczka szachowego obiec wszystkie 64 pola szachownicy, odwiedzając każde z tych pól tylko jeden raz? Na ostatnich zajęciach szachowych grupa ucząca się, próbowała swoich sił i zmierzyła się z powyższym zadaniem. Najlepsi byli bardzo blisko końcowego sukcesu (2 pola zostały nie odwiedzone). Zachęcam do podjęcia wyzwania. Poza samą frajdą zadania, poćwiczysz ruch skoczka (po literze „L„), który z początku wydaje się bardzo skomplikowany. 

Zapraszam do zabawy. Szczegóły znajdziecie na stronie tutaj.

Pozdrawiam i do usłyszenia niebawem!

Mistrzostwa SP 14 w szachach – klasy 1-3

22 czerwca w naszej szkole, odbył się turniej szachowy o Mistrzostwo Szkoły Podstawowej nr 14 w klasach 1-3. W turnieju wystartowało 20 zawodników (17 chłopców oraz 3 dziewczynki), którzy rozegrali łącznie 7 rund na dystansie 10 minut na zawodnika. Zawody i pierwsze miejsce wywalczył Krzysztof Laska z klasy 3b, który wygrał wszystkie swoje pojedynki (7/7pkt). Drugie miejsce zajął kolega klasowy Krzysztofa, Tomasz Niechaj (5.5/7pkt), natomiast trzecie miejsce z dorobkiem 5 punktów zajął Wojciech Nowak z klasy 2a.

Mistrzostwa Szachy SP 14 - klasy 1-3

Mistrzostwa Szachy SP 14 - klasy 1-3

Gratulujemy wszystkim zawodnikom biorącym udział w turnieju i do zobaczenia na kolejnych szachowym zawodach!

Informacje o przetwarzaniu danych

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

        * administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 14 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 171, 63-400 Ostrów Wielkopolski; tel. (062) 735 60 91; e-mail: nowasp@wp.pl;

        * dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji oraz archiwizacji korespondencji, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  – art. 6 ust.1 lit c) RODO – w związku art. 6 ust. 2 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

        * wskazane wyżej przepisy obligują do podania danych, których brak uniemożliwia realizację obowiązków prawnych administratora;

        * informacja o zarejestrowanej korespondencji będzie przechowywana przez okres 5 lat;

        * odbiorcami danych będą podmioty wspierające administratora w obsłudze administracyjnej, informatycznej i prawnej; dane nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich i nie będą na ich podstawie podejmowane zautomatyzowane decyzje ani profilowanie;

        * przysługuje prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia, które w stosownych przypadkach przepisy mogą ograniczyć, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO;

        * w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: korzuch@infoic.pl