Bądź uWażny

Podczas zajęć plastycznych uczniowie klas 1b i 4b rysowali na kartce budynek szkoły. Każdy według swoich umiejętności i pomysłu 🙂. Dzięki temu uczniowie obydwu klas po raz kolejny zyskali okazję do spotkania, bycia razem i wzajemnego wsparcia. Zajęcia na świeżym powietrzu były motywujące dla pierwszo- i czwartoklasistów, zadanie wykonywali ochoczo. Po jego zakończeniu mieli chwilę na wspólną integracyjną zabawę.

Witaj, majowa Jutrzenko!

Jak co roku, 3 maja to okazja do wyjątkowego upamiętnienia Konstytucji z 1791 roku. Msza św. w intencji Ojczyzny tradycyjnie miała miejsce w ostrowskiej konkatedrze. Wśród licznych pocztów i delegacji nie mogło zabraknąć reprezentacji naszej szkoły. Na wysokości zadania stanęli: Kornel Idczak (chorąży pocztu), Bruno Kostrzewski i Wiktor Zimorski (asysta pocztu) oraz Maciej Sobala (rezerwa). Dziękujemy!

Pamiętamy o naszej ojczyźnie

No i przyszedł miesiąc maj… Uczniowie klas 4a i 2a zaakcentowali swoim przekazem minione świąteczne dni: 1, 2 i 3 maja. Przy muzyce Chopina i w skupieniu posłuchaliśmy słów o Polsce – naszej ojczyźnie – i oddaliśmy hołd symbolom narodowym. Wiersze Antoniego Słonimskiego „Polska” i Wisławy Szymborskiej „Gawęda o miłości ziemi ojczystej” pozwoliły na chwilę refleksji, a piosenka „Pytasz mnie, czym ojczyzna jest…” Marka Grechuty dała jasne odpowiedzi. Zatem pamiętajcie o tym, że jesteście Polakami. Bądźcie dumni ze swojej historii i dokonań waszych przodków. Pamiętajcie o ważnych dniach majowych…