„BY NIKT NASZYCH PRAW SIĘ ŁAMAĆ NIE WAŻYŁ, RZECZNIK PRAW DZIECKA STOI NA STRAŻY”.

20 dzień listopada minął w naszej szkole pod hasłem „Dnia praw dziecka”. To właśnie tego dnia w 1989 roku w Stanach Zjednoczonych została przyjęta międzynarodowa Konwencja o prawach dziecka. Uczniowie klas I-III w ramach tego ważnego dla nich wydarzenia wzięli udział w kolorowym pochodzie, podczas którego prezentowali wykonane przez siebie plakaty głoszące ich prawa. Wydarzenie to miało na celu uświadomienie dzieciom ważności ich istnienia, a także poznanie swoich praw.

Najważniejsze prawa określone w Konwencji o prawach dziecka to:

– prawo do życia i tożsamości,

– prawo do wychowania w rodzinie,

– prawo do wyrażania własnych poglądów,

– prawo do prywatności,

– prawo do odpoczynku,

– prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej,

– prawo do edukacji,

– prawo do informacji,

– prawo do ochrony przed konfliktem zbrojnym,

– prawo do ochrony w procesie karnym,

– prawo do znajomości swoich praw.

S.Krell

Dodaj komentarz

Nazwa *
E-mail *
Witryna internetowa