Bądź uWażny

Podczas zajęć plastycznych uczniowie klas 1b i 4b rysowali na kartce budynek szkoły. Każdy według swoich umiejętności i pomysłu 🙂. Dzięki temu uczniowie obydwu klas po raz kolejny zyskali okazję do spotkania, bycia razem i wzajemnego wsparcia. Zajęcia na świeżym powietrzu były motywujące dla pierwszo- i czwartoklasistów, zadanie wykonywali ochoczo. Po jego zakończeniu mieli chwilę na wspólną integracyjną zabawę.