Dydaktyka

Pod naszym kierunkiem uczniowie wygrywają konkursy przedmiotowe na wszystkich szczeblach, a bardzo duża liczba młodzieży otrzymuje Stypendia im. Jana Pawła II.

Nasi absolwenci kontynuują edukację w liceach i uczelniach wyższych, dostrzegając dobre nawyki dydaktyczne wyniesione z naszej szkoły.

Nasi nauczyciele wychowania fizycznego posiadają szerokie uprawnienia trenerskie i jednocześnie pracują w ostrowskich klubach sportowych. Potrafią i wykorzystują dobre zaplecze sportowe naszej szkoły.

Od lat wszystkie nasze sale lekcyjne wyposażone są w komputery z dostępem do Internetu, projektory, telewizory i tablice interaktywne. Na terenie szkoły działają dwie sieci wi-fi .

Umiejętności informatyczne naszych uczniów wykorzystywane są podczas różnych zajęć z programowania. Uczniowie samodzielnie konstruują roboty z klocków Lego WeDo i każdy ich ruch programują w języku Scratch

Jako jedni z pierwszych wprowadziliśmy dziennik elektroniczny i w pełni wykorzystujemy jego platformę edukacyjną oraz możliwości stałej i skutecznej komunikacji z Rodzicami.