Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 1 września 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2022 r.

Ferie zimowe  30 stycznia – 12 lutego 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna  6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  23 czerwca 2023 r.

Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

 DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

10.11.2022r. (czwartek)

03.03.2023r. (piątek) – Otwarte Drzwi Szkoły

23,24,25.05.2023r. (wtorek, środa, czwartek) – egzamin ósmoklasisty

02.05.2023r. (wtorek)

16.06.2023r.  (piątek)

19.06.2023r. (poniedziałek)

W tych dniach realizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy – godziny pracy bez zmian (godz.6.30-16.30). Planuje się również przeprowadzenie konferencji oraz szkoleń Rady Pedagogicznej.

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 1 września 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe  17.01-30.01.2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna  14-19.04.2022 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  24.06.2022 r.

Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

12.11.2021 r. (piątek)

07.01.2022 r. (piątek)

08.04.2022 r. (piątek) – Otwarte Drzwi Szkoły

24,25,26.05.2022 r. (wt,śr, czw)- egzamin ósmoklasisty

17.06.2022 r.  (piątek po Bożym Ciele)

20.06.2022 r. (poniedziałek- drukowanie świadectw)

 

W tych dniach realizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy – godziny pracy bez zmian (godz.6.30-16.30). Planuje się również przeprowadzenie konferencji oraz szkoleń Rady Pedagogicznej.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

30.10.2020r. (piątek)

02.11.2020r. (poniedziałek)

03.11.2020r. (wtorek)

05.03.2021r.  (piątek – Otwarte Drzwi Szkoły – możliwość zmiany)

30.04.2021r. (piątek)

4.06.2021r. (piątek po Bożym Ciele)

21.06.- 22.06.2021r. (po konferencji wydruk świadectw, dyplomów itp.)

 

W tych dniach realizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy – godziny pracy bez zmian (godz.6.30-16.30). Planuje się również przeprowadzić konferencje oraz szkolenia Rady Pedagogicznej.