Mały Einstein, czyli młodzi e-naukowcy – dzieciom

W ramach podsumowania całorocznej pracy Młodych e-naukowców odbyły się zajęcia doświadczalne dla młodszych roczników, które przeprowadziły ich starsze koleżanki z klasy 8. Dziewczyny pokazały  fizykę w jak  najprostszy sposób. Wykonały kilka eksperymentów, do których zaangażowały dzieciaki dzięki temu jeszcze lepiej przyswoiły one wiedzę z tych zajęć. Pośród eksperymentów dziewczyny zahaczyły o takie zagadnienia jak: napięcie powierzchniowe, prawo Bernoulliego i czym jest siła nośna. Uczniowie dowiedzieli się również, że cytrusy wytwarzają substancje zwaną limonen, która jest silnym rozpuszczalnikiem organicznym. Z tych zajęć uczniowie wynieśli również wiedzę, na temat tego, że nie tylko w znanym przysłowiu przeciwności się przyciągają – ma to również odniesienie w fizyce: zobaczyliśmy jak naładowany ujemnie balon pod wpływem tarcia o ręcznik przyciąga pieprz o ładunku dodatnim. Nauką naprawdę można fajnie się bawić!