Zapraszamy czwartoklasistów ze sportową pasją!

Szanowni Rodzice,

mamy przyjemność poinformować, że od roku szkolnego 2023/2024 chętne dzieci z klas czwartych, realizować będą rozszerzony program wychowania fizycznego o profilu piłki nożnej. W tym celu zwiększymy ilość godzin wychowania fizycznego w tych klasach o dodatkowych sześć – co w sumie da dziesięć godzin w tygodniu. Zajęcia te ujęte będą w planie lekcyjnym, tak aby dzieci nie musiały drugi raz przychodzić do szkoły.

W związku z powyższymi zapraszamy chętnych chłopców i dziewczynki (z  rocznika 2013), z najbliższych okolic, do przyłączenia się do fajnej sportowej przygody z piłką nożną. Warunek: stan zdrowia dziecka nie wyklucza uprawiania sportu.

Uczniowie, których rodzice złożyli już pisemną deklarację udziału swojego dziecka w tych zajęciach,  są już zakwalifikowani do tej grupy sportowej. 

 

Telefon kontaktowy do sekretariatu SP 14: 62/735 60 91

 Deklaracja do pobrania. 

 

Dymna-Heine

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14