Opieka

Bezpieczeństwo ucznia było, jest i będzie naszym najważniejszym  priorytetem.

Otoczenie szkoły oraz jej pomieszczenia dostosowane są do potrzeb młodszych dzieci.

Plan zajęć uwzględnia zasady bezpiecznego przemieszczania się każdej grupy wiekowej po korytarzach szkolnych.

Odpowiednio pełnione dyżury nauczycielskie zapewnią wszystkim dzieciom bezpieczne, koleżeńskie kontakty.   

Naszych uczniów otaczamy stała pomocą psychologiczno – pedagogiczną.

Zarówno przed lekcjami, jak i po nich uczniowie mogą przebywać w świetlicy szkolnej. Działa również świetlica socjoterapeutyczna.