Terminy Drzwi Otwartych szkół ponadpodstawowych

DRZWI OTWARTE W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH POWIATU OSTROWSKIEGO

Drzwi Otwarte  – 10 marca 2023 roku  (licea):

·         I Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Gimnazjalna 9, godz. 12:00-17:00

·         II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim,  ul. Wrocławska 48, godz. 11:00-18:00

·         III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim, 
ul. Wojska Polskiego 17, godz. 12:00-18:00

·         IV Liceum Ogólnokształcące im. F. Chopina w Ostrowie Wielkopolskim,
ul. Wojska Polskiego 17, godz. 12:00-18:00

·         Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach ul. PTR 6, godz. 12:00-18:00

 

·         Bursa Szkolna w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Tomczeka 34, godz. 12:00-18:00

 

Drzwi Otwarte – 17 marca 2023 roku  (technika i szkoły branżowe I stopnia):

·         Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim, 
ul. Wolności 23, godz. 9:00 – 17:00

·         Zespół Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim,
ul. Partyzancka 29, godz. 9:00 – 16:00

·         Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim,
ul. Poznańska 43, godz. 9:00 – 16:00

·         Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Kantaka 6, godz. 9:00 – 16:00

·         Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wolności 12, godz. 9:00-17:30

·         Zespół Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach, ul. PTR 6, godz. 12:00-18:00

 

·         Bursa Szkolna w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Tomczeka 34, godz. 12:00-18:00

Profilaktyka dla uczniów, rodziców i nauczycieli

16 lutego w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne dla rodziców uczniów klas 4-8 oraz nauczycieli.

Tematyka spotkania dotyczyła narkotyków, dopalaczy, innych używek oraz wpływu uzależnień na funkcjonowanie psychiczne i fizyczne człowieka. Prelegentka  z Wielkopolskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień i Przemocy przedstawiła rodzicom konsekwencje prawne sięgania po używki oraz wskazała sposoby reagowania w sytuacji zażycia substancji niedozwolonych przez inne osoby. Spora część warsztatów poświęcona była substancjom, które znajdują się w naszych mieszkaniach, a z których to młodzież może skorzystać w formie dopalaczy.

Ważne jest by uświadamiać ludzi, jak łatwy dostęp do substancji psychoaktywnych mają dzieci oraz wyczulić dorosłych by obserwowali zachowania swoich podopiecznych.

Warsztaty profilaktyczne

W środę 16 listopada odbyły się warsztaty profilaktyczne, które skierowane były do uczniów klas V-VIII naszej szkoły. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Rady Rodziców przy współpracy z Dyrektor szkoły.

Prelegentem był Grzegorz Stępień- multiinstrumentalista, który w latach 90-tych twórczo występował z czołówką polskiej sceny muzycznej, był również wieloletnim basistą w zespole „Oddział zamknięty”.  Obecnie występuje w zespole „Ornette” oraz opowiada  i śpiewa o tym co przeżył, o tym  co w jego życiu było dobre, ale też o tym – co się nie udało, trafiając do młodych ludzi przykładami z własnego doświadczenia.  Artysta szybko nawiązał kontakt z uczniami używając ich „młodzieżowego” języka.

Reakcja młodzieży w trakcie spotkania oraz tuż po nim potwierdza sensowność tego typu działań. Profilaktyka to istotna składowa wychowania młodego pokolenia, które spotyka się z coraz to większą liczbą zagrożeń.