„BY NIKT NASZYCH PRAW SIĘ ŁAMAĆ NIE WAŻYŁ, RZECZNIK PRAW DZIECKA STOI NA STRAŻY”.

20 dzień listopada minął w naszej szkole pod hasłem „Dnia praw dziecka”. To właśnie tego dnia w 1989 roku w Stanach Zjednoczonych została przyjęta międzynarodowa Konwencja o prawach dziecka. Uczniowie klas I-III w ramach tego ważnego dla nich wydarzenia wzięli udział w kolorowym pochodzie, podczas którego prezentowali wykonane przez siebie plakaty głoszące ich prawa. Wydarzenie to miało na celu uświadomienie dzieciom ważności ich istnienia, a także poznanie swoich praw.

Najważniejsze prawa określone w Konwencji o prawach dziecka to:

– prawo do życia i tożsamości,

– prawo do wychowania w rodzinie,

– prawo do wyrażania własnych poglądów,

– prawo do prywatności,

– prawo do odpoczynku,

– prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej,

– prawo do edukacji,

– prawo do informacji,

– prawo do ochrony przed konfliktem zbrojnym,

– prawo do ochrony w procesie karnym,

– prawo do znajomości swoich praw.

S.Krell

Projekty edukacyjne w roku szkolnym 2017/2018

Tematy projektów dla klas II

 1. Ostrowski Trakt Kultury (p. Małecka)
 2. Higiena osobista i higiena pracy (p. Marchewka)
 3. Ile w fizyce matematyki – graficzne przedstawienie związków między fizyką a matematyką (p. Matys)
 4. Remontujemy nasze mieszkanie (p. Olkowicz)
 5. Piastowie w statystyce (p. Pietraszek)
 6. Włącz nas – wspólnie z Amnesty International (p. Płonka)
 7. Piramida żywieniowa – warzywa to podstawa (p. Posadzy)
 8. Żyj zdrowo (p. Sępołowicz)
 9. Ten, kto lubi książki, temu nigdy nie zabraknie wiernego przyjaciela. Wł. Orkan. O moich ulubionych bohaterach literackich (p. Sobolewska)
 10. Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie i samopoczucie człowieka (p. Frencel)
 11. W zdrowym ciele zdrowy duch (pp. Jaskuła, Pastuszak-Zalewski)
 12. Słodkie cząsteczki (p. Jończak-Lis)
 13. Jak zachować się w czasie burzy (pp. Janiak, Jończak-Lis)
 14. Znaczenie Internetu w naszym życiu (p. Kalina)
 15. Planujemy swoją karierę (p. Kałuża)
 16. Characteristic landmarks in English speaking countries (pp. Kempińska, Kisielewski)
 17. Wpływ ćwiczeń fizycznych i zdrowego odżywiania na właściwy rozwój emocjonalno-społeczny uczniów (p. Szpera)
 18. Bezpieczeństwo w sieci (p. Wencławiak)
 19. Nabór – przedszkola. Pomagamy (p. Żmuda-Kuberacka)
 20. Dlaczego warto uczyć się języków obcych (p. Pera)
 21. Zielone jutro – ekologiczna makieta przyszłości (p. Dybała)
 22. Co warto wiedzieć o Niemczech (p. Kaszewski)
 23. Znaczenie stawonogów w życiu człowieka (p. Kuświk)
 24. W zdrowym ciele zdrowy duch (p. Nowakowski)
 25. Wykorzystywanie multimediów w nauce języka obcego (p. Pabich)
 26. Najpopularniejsze zawody w Polsce (p. Guzikowska)
 27. Matematyka się opłaca (p. Sobieraj)
 28. Jedzmy miód ale najpierw zadbajmy o pszczoły (p. Łabęcka)