Rada Pedagogiczna

Dyrektor Dymna – Heine Beata      Język niemiecki

Bajodek Paulina   Muzyka

Danielewicz Magdalena    Chemia

Dolata Roman       Język polski

Glinka Przemysław       Pedagog

Jaszczyńska Renata     Biologia    Geografia

Kalina Łukasz       Informatyka

Klimek Anna    Edukacja dla bezpieczeństwa    Doradztwo zawodowe

Krawczyk Kamila    Historia   Wiedza o społeczeństwie    Wychowanie do życia w rodzinie  Plastyka

Kozelan Elżbieta     Logopeda

Krell Sandra    Edukacja wczesnoszkolna

Lesiewicz Hanna   Muzyka

Łączna Grażyna    Edukacja wczesnoszkolna

Marchewka Klaudia    Wychowanie fizyczne

Matys Aleksandra     Matematyka   Fizyka

Minta Natalia    Matematyka

Moskwa Leszek     Technika   Język polski   Nauczyciel-bibliotekarz

Pastuszak – Zalewski Anna    Religia   Biologia    Wychowanie do życia w rodzinie

Pierucka Anna    Edukacja wczesnoszkolna

Pietrzak Lidia    Język angielski

Płonka  Monika   Nauczyciel-bibliotekarz   Język polski

Posadzy Mariusz    Wychowanie fizyczne

Ratajczyk Paulina    Edukacja wczesnoszkolna

Rychlicka Elżbieta    Język niemiecki   Edukacja wczesnoszkolna

ks. Rzeźnik Michał  Religia

Siegmund – Rosiak Edyta   Język niemiecki   Edukacja wczesnoszkolna

Wawrzyniak Monika   Język angielski

Wierzyk Grażyna   Edukacja wczesnoszkolna

Zielińska Zuzanna   Psycholog

 

 

Nasze doświadczenia

Z Państwa dziećmi pracować będą nauczyciele z kwalifikacjami odpowiednimi do danego etapu kształcenia.

Wielu z nas ma doświadczenie w pracy ze wszystkimi grupami wiekowymi uczniów. Pracowaliśmy – bądź nadal pracujemy – nie tylko w gimnazjum, ale również w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich, a nawet na uczelniach wyższych.

Jesteśmy przyzwyczajeni do ciągłego dokształcania. Już teraz podnosimy kwalifikacje, żeby być gotowi na przyjęcie nowych uczniów.

Potrafimy słuchać uczniów, nadal będziemy wspierać ich inicjatywy i pomagać realizować przedsięwzięcia.

Jesteśmy przyzwyczajeni do działań nieszablonowych. Korzystamy z dobrych praktyk, ale także sami je tworzymy i wprowadzamy innowacje pedagogiczne.

Zmienia się szkoła, ale nie nasze nastawienie do ucznia – nadal jest dla nas najważniejszy.