Rada Pedagogiczna

Dyrektor Dymna – Heine Beata         Język niemiecki    Edukacja wczesnoszkolna

Wicedyrektor  Płonka  Monika       Nauczyciel-bibliotekarz   Język polski  Terapia pedagogiczna

Bajodek Paulina       Muzyka

Danielewicz Magdalena        Chemia

Dolata Roman         Język polski

Glinka Przemysław      Pedagog    Matematyka  

Hankiewicz Karina       Edukacja wczesnoszkolna

Jaszczyńska Renata       Biologia    Geografia

Kalina Łukasz         Informatyka

Krawczyk Kamila    Historia   Wiedza o społeczeństwie    Wychowanie do życia w rodzinie  Plastyka  Technika

Kozelan Elżbieta      Logopeda

Krell Sandra      Edukacja wczesnoszkolna

Krysik Dariusz     Historia

Lesiewicz Hanna     Muzyka

Łączna Grażyna      Edukacja wczesnoszkolna

Marchewka Klaudia      Wychowanie fizyczne

Matys Aleksandra       Matematyka   Fizyka

Minta Natalia      Matematyka Geografia

Moskwa Leszek      Technika   Język polski   Nauczyciel-bibliotekarz

Pastuszak – Zalewski Anna     Religia   Biologia    Wychowanie do życia w rodzinie 

Pierucka Anna     Edukacja wczesnoszkolna

Pietrzak Lidia     Język angielski

Posadzy Mariusz     Wychowanie fizyczne

Ratajczyk Paulina     Edukacja wczesnoszkolna

Rychlicka Elżbieta     Język niemiecki   Edukacja wczesnoszkolna  Terapia pedagogiczna

ks. Rzeźnik Michał   Religia

Siegmund – Rosiak Edyta    Język niemiecki   Edukacja wczesnoszkolna 

Siudy Marta    Edukacja wczesnoszkolna

Wawrzyniak Monika    Język angielski

Wierzyk Grażyna     Edukacja wczesnoszkolna

Zielińska Zuzanna    Psycholog

Nasze doświadczenia

Z Państwa dziećmi pracować będą nauczyciele z kwalifikacjami odpowiednimi do danego etapu kształcenia.

Wielu z nas ma doświadczenie w pracy ze wszystkimi grupami wiekowymi uczniów. Pracowaliśmy – bądź nadal pracujemy – nie tylko w gimnazjum, ale również w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich, a nawet na uczelniach wyższych.

Jesteśmy przyzwyczajeni do ciągłego dokształcania. Już teraz podnosimy kwalifikacje, żeby być gotowi na przyjęcie nowych uczniów.

Potrafimy słuchać uczniów, nadal będziemy wspierać ich inicjatywy i pomagać realizować przedsięwzięcia.

Jesteśmy przyzwyczajeni do działań nieszablonowych. Korzystamy z dobrych praktyk, ale także sami je tworzymy i wprowadzamy innowacje pedagogiczne.

Zmienia się szkoła, ale nie nasze nastawienie do ucznia – nadal jest dla nas najważniejszy.