„Tu moje miejsce, tu mój dom” –udział najmłodszych w projekcie

Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej naszej Szkoły Podstawowej nr 14 dołączyły do II edycji Międzynarodowego Projektu pt. „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”. Projekt zorganizowano z okazji wielkiego święta Polaków-100 letniej rocznicy odzyskania niepodległości. Autorką projektu jest Ludmiła Fabiszewska, a honorowy patronat nad projektem objęło m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski. Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN.

Opiekunem projektu w naszej szkole jest nauczyciel Patrycja Muss- Śliwa.  Udział w projekcie polega na realizacji wielu ciekawych zadań każdego miesiąca.  Realizacja II edycji zaplanowana jest od 1 marca do 30 czerwca (z możliwością kontynuacji w następnych latach). Uczniowie klasy 2a  wykonali zadania marcowe:

  1. Zorganizowanie szkolnego literackiego konkursu – „Szkoła – drugi dom” (ułożenie opowiadania, wiersza, bajki o swojej szkole).

I miejsce –  Nikodem Kasprzak (wiersz o szkole)

II miejsce – Karol Powolny (wiersz o szkole)

III miejsce – Marcel Teodorczyk oraz Matylda Konowalska (wiersze o szkole)

Wyróżnienie: Amelia Powolna, Julian Pietras, Michał Kopacki, Igor Dzwoniarek. Wszystkim uczniom biorącym udział w tym konkursie gratuluję.

  1. „A ja kocham moje miasto” – narysowanie przez uczniów kredą na asfalcie największej laurki dla miasta.
  2. „Polska Wiosna” – grupowa praca plastyczna klasy 2a.

Dodaj komentarz

Nazwa *
E-mail *
Witryna internetowa