Wychowanie

Naszą ofertę zajęć dodatkowych dopasowujemy do autentycznych zainteresowań uczniów.

Organizujemy liczne wycieczki o bogatych treściach dydaktycznych, kształtujące właściwe zachowania społeczne i rozwijające zainteresowania uczniów (np. cykliczne wyjazdy na mecze piłki nożnej na stadion Lecha w Poznaniu czy udział uczniów w warsztatach teatralnych i tanecznych oraz w prezentacji teatru i studia filmowego „od kuchni” ).

Przygotowujemy uczniów do licznych przedstawień szkolnych i miejskich, a ich wysoki poziom jest powszechnie doceniany.

Kształtujemy wrażliwość społeczną poprzez liczne, różnorodne akcje charytatywne oraz stałą współpracę z ośrodkami dla osób niepełnosprawnych.

Jako społeczność szkolna jesteśmy zaszczyceni przyznanym nam tytułem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Biblioteka szkolna udostępnia bogate zbiory literatury dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w formie tradycyjnej oraz elektronicznej i multimedialnej. Organizuje różnorodne akcje i imprezy czytelnicze, które ciszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.  

Dydaktyka

Tradycją już jest, że wyniki naszych uczniów znajdują się w czołówce szkół miasta, powiatu i województwa. Nie zamierzamy tego zmieniać.

W nauczaniu przedmiotów ścisłych wykorzystujemy nie tylko dobrze wyposażone pracownie, ale także współpracę z uczelniami wyższymi.

Pod naszym kierunkiem uczniowie wygrywają konkursy przedmiotowe na wszystkich szczeblach, a bardzo duża liczba młodzieży otrzymuje Stypendia im. Jana Pawła II.

Nasi absolwenci kontynuują edukację w liceach i uczelniach wyższych, dostrzegają dobre nawyki dydaktyczne wyniesione z naszej szkoły.

Nasi nauczyciele wychowania fizycznego posiadają szerokie uprawnienia trenerskie i jednocześnie pracują w ostrowskich klubach sportowych oraz prowadzą profesjonalne zajęcia fitness. Potrafią i wykorzystują dobre zaplecze sportowe. Zajęcia w piłce ręcznej, siatkowej czy nożnej są odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania zgłaszane przez uczniów.

Od lat wszystkie nasze sale lekcyjne wyposażone są w komputery z dostępem do Internetu, projektory, telewizory i tablice interaktywne. Na terenie szkoły działają dwie sieci wi-fi .

Umiejętności informatyczne naszych uczniów wykorzystywane są podczas różnych zajęć z programowania. Uczniowie samodzielnie konstruują roboty z klocków Lego WeDo i każdy ich ruch programują w języku Scratch

Jako jedni z pierwszych wprowadziliśmy dziennik elektroniczny i w pełni wykorzystujemy jego platformę edukacyjną oraz możliwości stałej i skutecznej komunikacji z Rodzicami.

 

Opieka

Bezpieczeństwo ucznia było, jest i będzie naszym najważniejszym  priorytetem.

Chcemy budować klasy zgodnie z państwa sugestiami. Wbrew Państwa woli nie zamierzamy rozdzielać uczniów, którzy dotychczas uczęszczali do tej samej klasy.

Otoczenie szkoły oraz jej pomieszczenia dostosowane będą do potrzeb młodszych dzieci.

Plan zajęć uwzględni zasady bezpiecznego przemieszczania się każdej grupy wiekowej po korytarzach szkolnych.

Odpowiednio pełnione dyżury nauczycielskie zapewnią wszystkim dzieciom bezpieczne, koleżeńskie kontakty.   

Naszych uczniów otaczamy stała pomocą psychologiczno – pedagogiczną.

Zarówno przed lekcjami, jak i po nich uczniowie mogą przebywać w świetlicy szkolnej. Działa również świetlica socjoterapeutyczna.