Nasi goście świątecznie przyjęci!

Dzisiaj w sali kolumnowej SP 14 odbyło się doroczne, zajączkowe spotkanie Młodzieżowej Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dziećmi z Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo. Wspólnie się bawiliśmy przy gorących rytmach zumby, z chustą klanza i podczas zajęć plastycznych.
 
Specjalne podziękowania pragniemy przekazać uczennicom, które zaopiekowały się naszymi gośćmi, oraz p. Kamili Krawczyk za przygotowanie pachnących mydełek.
 
Na koniec przekazaliśmy zebrane artykuły papiernicze, które bardzo ucieszyły naszych gości. Wszyscy uczestnicy spotkania spędzili bardzo miło czas i już umówili się na następne.
Opiekunami były pp. A. Sobczak, M. Jaskuła, K. Pera.
 
 
 

Matematyczny Ostrów

Kontynuując tradycję Gimnazjum nr 4, nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 14  po raz ósmy zorganizowali konkurs Matematyczny Ostrów dla klas VI. Zainteresowanie, jak zawsze, było bardzo duże. W dniu 16 marca 2018r. w konkursie udział wzięło 8 szkół podstawowych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Zgodnie z konwencją konkursu uczestnicy pracowali w trzyosobowych drużynach, a treści zadań obejmowały: w dwóch etapach zagadnienia typowo matematyczne, w dwóch topografię miasta, a w części ostatniej treści zadań matematycznych nawiązywały do historii dawnej i obecnej Szkoły Podstawowej nr 14 w Ostrowa Wielkopolskiego.

Laureatami tegorocznego konkursu zostały:

I miejsce Szkoła Podstawowa nr 5

II miejsce Szkoła Podstawowa nr 1

III miejsce Szkoła Podstawowa nr 9

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni książkami i upominkami ufundowanymi między innymi przez Stowarzyszenie „Zacharzew 2000”.

Gratulujemy uczestnikom matematycznych umiejętności oraz orientacji w topografii i historii  miasta.

Organizatorami konkursu byli: pp. Sławomira Kisielewska, Joanna Urbaniak, Renata Olkowicz i Wojciech Kałuża.

Powietrze bez śmieci

W dniu 14.03.2018r. w ramach prowadzonego projektu pn. „Powietrze bez śmieci” gościliśmy Panią Arletę Szulc z Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO w Ostrowie Wielkopolskim. Uczniowie klasy pierwszej z zainteresowaniem brali udział w prelekcji, która dotyczyła segregacji odpadów oraz recyklingu. Uczniowie zapoznali się z podziałem odpadów ze względu na ich  rodzaje. Dowiedzieli się również, że dzięki segregacji odpadów, czyli śmieci można na przykład:

zrobić polar i uszyć ciepłe bluzy z plastikowych butelek, 

– z makulatury wytworzyć ponownie papier,

– a szkło i metal ponownie przetopić.

Zdobyte przez uczniów wiadomości i umiejętności z pewnością ukształtują właściwe postawy młodych ludzi, a może nawet skłonią do podejmowania działań związanych z ochroną powietrza oraz walką ze smogiem.