Nasze doświadczenia

Z Państwa dziećmi pracować będą nauczyciele z kwalifikacjami odpowiednimi do danego etapu kształcenia.

Wielu z nas ma doświadczenie w pracy ze wszystkimi grupami wiekowymi uczniów. Pracowaliśmy – bądź nadal pracujemy – nie tylko w gimnazjum, ale również w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich, a nawet na uczelniach wyższych.

Jesteśmy przyzwyczajeni do ciągłego dokształcania. Już teraz podnosimy kwalifikacje, żeby być gotowi na przyjęcie nowych uczniów.

Potrafimy słuchać uczniów, nadal będziemy wspierać ich inicjatywy i pomagać realizować przedsięwzięcia.

Jesteśmy przyzwyczajeni do działań nieszablonowych. Korzystamy z dobrych praktyk, ale także sami je tworzymy i wprowadzamy innowacje pedagogiczne.

Zmienia się szkoła, ale nie nasze nastawienie do ucznia – nadal jest dla nas najważniejszy.

Co nowego w bibliotece?

W naszej bibliotece ciągle się coś dzieje!

 

Organizujemy międzyszkolne konkursy, np. fotograficzny pod nazwą:
Sleeveface – ubieramy się w książkę„.
Dobrze się bawimy, robiąc piękne okładki do naszych książek
Zapraszamy autorów książek.
W tym roku, była to nasza absolwentka, która wydała swoją pierwszą książkę!

Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu:

Przewodniczący:  Szymon  Sadło

zastępca:  Nicola  Czeczuro

Skarbnik:  Kornelia  Mroczek

Protokolant:  Wiktoria  Szczepaniak

 

PRACA  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO  W  ROKU  SZKOLNYM  2017/2018 

 1. Przeprowadzenie akcji „ Sprzątania Świata – Polska  2017″ pod hasłem  „Nie ma śmieci – są surowce”
 2. Zbiórka plastikowych  nakrętek-na bieżąco
 3. Uczczenie pamięci  Powstańców  Wielkopolskich  poprzez  zapalenie  zniczy.
 4. Udział w XI  konkursie  ekologicznym  „Odpadów  Segregowanie- Lepsze  Spalanie”.
 5. Zorganizowanie dyskoteki  szkolnej.

W  planach

 1. Zorganizowanie Spotkania Mikołajkowego  w  Powiatowym  Ośrodku  Wsparcia  dla  Dzieci  i  Młodzieży  Upośledzonej  Umysłowo. 
 2. Wykonanie ozdób  choinkowych.
 3. Bal Karnawałowy
 4. Poczta Walentynkowa.
 5. Dzień Wiosny.
 6. Zorganizowanie w naszej  szkole  spotkania  z  okazji  „Zajączka”  z  młodzieżą  z    Powiatowego  Ośrodku  Wsparcia  dla  Dzieci  i  Młodzieży  Upośledzonej  Umysłowo.