Kolejna V edycja konkursu literowania za nami

03.03.2023 pszczółki pacynki opanowały szkołę…

Niewiele konkursów z języka angielskiego obejmuje przedział wiekowy uczestników z nauczania początkowego. Warto już wśród tych najmłodszych uczniów stwarzać sytuacje edukacyjne sprzyjające poznawaniu i rozwijaniu ich zainteresowań, motywować poprzez współzawodnictwo i tym samym rozbudzać ciekawość do nauki obcego języka, w tym przypadku języka angielskiego.

Podczas tej edycji rywalizowało 6 szkół podstawowych:

SP 1 – uczestnicy Aleksandra i Aleksander

SP 7 – uczestniczka Marta

SP 9 – uczestnicy Gosia i Wojtek

SP 11 – uczestniczki Zuzia i Aleksandra

SP 13 – uczestniczki Nina i Aleksandra

oraz organizator SP 14 z uczestnikami: Dominikiem z 3a oraz Samuelem z 3b.

Przy konkursie towarzyszyły również uczennice z klasy 8.

Po dwóch stałych konkurencjach i konieczności potrójnej dogrywki wyłoniliśmy MIĘDZYSZKOLNEGO MISTRZA LITEROWANIA i został nim uczeń naszej szkoły: Dominik Ignasiak.

II miejsce zajęła Aleksandra Maj z SP1, III miejsce Marta Wawrzyniak z SP7. Gratulujemy!

Była super zabawa i wszyscy miło spędzili czas w otoczeniu literowanych angielskich wyrazów i nie tylko.

Serdeczne podziękowania dla Rady Rodziców, wydawnictwa Macmillan oraz Grupy Ubezpieczeniowo – Finansowej za ufundowanie nagród, firmie Kamix za przekazane gadżety.

Koordynatorem konkursu była Pani Lidia Pietrzak ze wsparciem Pani Moniki Wawrzyniak.

Do kolejnego spotkania za rok 😊

 

Drzwi Otwarte 2023 – miło było Was gościć!

Daj się ponieść magii SP14 – taki był apel do wszystkich gości przybyłych na Drzwi Otwarte, którzy ochoczo się mu poddali. Bo jak tu przejść obojętnie, gdy tyle się dzieje! W każdej klasie ktoś czaruje! A to mąką, a to octem, woskiem, farbą bądź balonem. W ruch idą ręce, głowy, kleje i różdżki, a po chwili magicznie powstają wulkany, tajemnicze rysunki, a nawet jakieś ciecze Nienewtonowskie! Tu można sobie zrobić zdjęcie jako księżniczka, a tam zaprosić kolegów do fotobudki. Kodowanie, ozoboty, wyścigi rzędów, pokazy piłkarskie i balonowe pieski. Tu gramy w szachy, a tam w memory po angielsku. Zaglądamy przez dziurkę od klucza do świata wyobraźni, samodzielnie robimy mydełko, zwierzęta z papieru albo własne różdżki. Wszędzie widzimy jak magiczna może być przygoda z nauką w SP14…

Ten czas zdecydowane przepełniła magia – dobrej zabawy i przyjemnej nauki, a przede wszystkim magia uśmiechów przyszłych uczniów, ich rodziców i nauczycieli, ale także absolwentów, którzy -tradycyjnie w tym dniu – z sentymentem wrócili w nasze mury.  

inne

Nabór do klas I na rok szkolny 2023/2024

Nabór do klas I na rok szkolny 2023/2024

Zapisy do klas I dla uczniów zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 14

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od 6 marca do 28 kwietnia 2023 r. do klas I szkół podstawowych zgłaszać można dzieci zamieszkałe w obwodzie danej placówki.  

Zgłoszenia dziecka do I klasy szkoły podstawowej dokonać należy poprzez  elektroniczne wypełnienie druku zgłoszenia dostępnego na stronie: https://sp-ostrow-wielkopolski.nabory.pl/
Wypełnione w systemie NABO zgłoszenie dziecka należy wydrukować, opatrzyć stosownymi podpisami i zanieść do szkoły obwodowej.

Kandydaci obwodowi składają do szkoły jedynie wniosek- bez oświadczeń z załącznika.

Zapraszamy na stronę https://sp-ostrow-wielkopolski.nabory.pl/ na której można wypełnić elektroniczny wniosek przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz zapoznać się z ofertami poszczególnych szkół. Wniosek dostępny będzie od 6 marca 2023 r. od godziny 10:00.

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania. Kontakt do sekretariatu:

62-735-60-91. nowasp@wp.pl .

 

Zapisy do klas I dla uczniów zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 14

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od 4 maja do 10 maja 2023r. odbędzie się nabór do klas I szkoły podstawowej, dla dzieci zamieszkałych poza obwodem naszej szkoły.
Nabór prowadzony będzie w zależności od ilości wolnych miejsc w szkole.
Zapisu należy dokonać za pomocą elektronicznego systemu NABO, dostępnego na stronie: https://sp-ostrow-wielkopolski.nabory.pl/.
Wypełniony w systemie NABO wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły należy wydrukować, opatrzyć stosownymi podpisami oraz zanieść do szkoły pierwszego wyboru.
O przyjęciu dziecka do klasy I szkoły podstawowej decyduje liczba punktów uzyskana na podstawie spełnianych kryteriów naboru.

W celu zapisania dziecka dla klasy I można również zgłosić się do sekretariatu Szkoły Podstawowej  nr 14 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrowie Wielkopolskim ul. Krotoszyńska 171, 63-400 Ostrów Wielkopolski .

 

Kryteria  naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumenty do ich potwierdzenia:

 1. Kandydat mieszka na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – 15 pkt
  (w przypadku różnych adresów zamieszkania i zameldowania wymagane oświadczenie);
 2. W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka – 5 pkt
  (dokument potwierdzający – nie dotyczy);
 3. Miejsce pracy rodziców / prawnych opiekunów znajduje się w obwodzie szkoły – 4 pkt
  (wymagane oświadczenie o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej, lub zaświadczenie z zakładu pracy);
 4. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców / prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki – 3 pkt
  (wymagane oświadczenie o zamieszkaniu krewnych dziecka w obwodzie danej szkoły);
 5. Dziecko uczęszczało do przedszkola znajdującego się na tym samym osiedlu co szkoła –2pkt(wymagane potwierdzenie z przedszkola);
 6. Rodzic dziecka jest absolwentem szkoły –1pkt(dokument potwierdzający – nie dotyczy).

W celu potwierdzenia kryteriów, razem z wnioskiem do placówki pierwszego wyboru należy dostarczyć oświadczenia (do pobrania poniżej). Dostarczenie oświadczenia jest dobrowolne, jednak jego brak skutkować będzie wyłączeniem z wniosku kryteriów o których mowa w oświadczeniu. 

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania. Kontakt do sekretariatu: 62-735-60-91, nowasp@wp.pl  .

 

Dokumenty wymagane w momencie zapisu:

Do pobrania:

ośw. o zatrudnieniu

ośw. o zamieszkaniu na terenie Miasta

ośw. o zamieszkaniu krewnych