Co nowego w bibliotece?

W naszej bibliotece ciągle się coś dzieje!

 

Organizujemy międzyszkolne konkursy, np. fotograficzny pod nazwą:
Sleeveface – ubieramy się w książkę„.
Dobrze się bawimy, robiąc piękne okładki do naszych książek
Zapraszamy autorów książek.
W tym roku, była to nasza absolwentka, która wydała swoją pierwszą książkę!

Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu:

Przewodniczący:  Szymon  Sadło

zastępca:  Nicola  Czeczuro

Skarbnik:  Kornelia  Mroczek

Protokolant:  Wiktoria  Szczepaniak

 

PRACA  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO  W  ROKU  SZKOLNYM  2017/2018 

 1. Przeprowadzenie akcji „ Sprzątania Świata – Polska  2017″ pod hasłem  „Nie ma śmieci – są surowce”
 2. Zbiórka plastikowych  nakrętek-na bieżąco
 3. Uczczenie pamięci  Powstańców  Wielkopolskich  poprzez  zapalenie  zniczy.
 4. Udział w XI  konkursie  ekologicznym  „Odpadów  Segregowanie- Lepsze  Spalanie”.
 5. Zorganizowanie dyskoteki  szkolnej.

W  planach

 1. Zorganizowanie Spotkania Mikołajkowego  w  Powiatowym  Ośrodku  Wsparcia  dla  Dzieci  i  Młodzieży  Upośledzonej  Umysłowo. 
 2. Wykonanie ozdób  choinkowych.
 3. Bal Karnawałowy
 4. Poczta Walentynkowa.
 5. Dzień Wiosny.
 6. Zorganizowanie w naszej  szkole  spotkania  z  okazji  „Zajączka”  z  młodzieżą  z    Powiatowego  Ośrodku  Wsparcia  dla  Dzieci  i  Młodzieży  Upośledzonej  Umysłowo.

Szkolna biblioteka

Szkolna biblioteka proponuje

 • 12 tysięcy książek, dla każdego coś dobrego,
 • bogaty wybór czasopism  (Victor, Mówią wieki, Komputer Świat, Poznaj Świat, Focus,
  Wiedza i Życie….),
 • praktyczny księgozbiór podręczny,
 • 4 stanowiska komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne (przekazane w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Społecznego)
 • skanery, nagrywarki, drukarki, ksero, magnetofon, TV, DVD, VIDEO,
 • zbiory multimedialne (kasety AUDIO, VIDEO, płyty DVD, CD z licznymi filmami i programami dydaktycznymi),
 • zbiór książki mówionej,
 • e-czytniki z lekturami w formie e-book,

Ponadto:

Duży wybór zajęć i imprez bibliotecznych (szkolne i międzyszkolne konkursy, lekcje w Bibliotece Publicznej, projekty interdyscyplinarne realizowane poza szkołą, spotkania autorskie w szkole i poza nią, promowanie utalentowanych uczniów i nauczycieli…)

Z biblioteki szkolnej, za pośrednictwem naszych uczniów, mogą również korzystać członkowie ich rodzin.

Serdecznie zapraszamy.