Jak rozwijać umiejętności językowe dzieci?

Stwarzajmy im okazję do mówienia zadając pytania typu: dlaczego to zrobiła? co z tego wynikło?, jakie to jest?, i co teraz?… Bawmy się słowami poprzez opowiadania, rymowanki, żart, kalambury, zagadki, gry słowne, frazeologiczne, fabularne, pamięciowe. Czytajmy dzieciom teksty, które je interesują. Pytajmy o ich czytelnicze zainteresowania. Pomóżmy im usystematyzować informacje zawarte w tekście np. poprzez pytania: co? gdzie? kiedy? jak?, dlaczego?, kto?. Kształtujmy umiejętność słuchania np. poprzez chwilowe zasłuchanie się w otaczające nas dźwięki, rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez poruszane przez nas przedmioty bądź odtwarzanych z komputera, dokańczanie popularnych rymowanek czy „głuchy telefon”. Kształtujmy umiejętność sprawnego pisania i kontrolujmy postępy dziecka w tym zakresie, np. poprzez cykliczne testy szybkiego pisania. Zachęcajmy do pisania terminarzy, pamiętników, przewodników, tekstów odnoszących się do rzeczywistości dziecka. Chwalmy dzieci za wysiłek, nagradzajmy postępy. Wykorzystujmy mnemotechniki do nauki ortografii.

Zachęcajmy dzieci do zastanawiania się i przemyśleń i dajmy mu czas na myślenie i udzielenie odpowiedzi. Prośmy, żeby próbowały precyzować znaczenia słów, których używają. Uczmy dzieci uważnego słuchania. Uzasadniajmy to, co mówimy i prośmy o uzasadnienia. Grajmy w gry słowne, zapoznawajmy dzieci z nowymi słowami i zwiększajmy jego możliwości językowe. Czytajmy dzieciom i zachęcajmy je do czytania książek, komiksów i czasopism. Rozmawiajmy z nimi o tym, co myślą na temat opowiadań, wierszy i innych rzeczy, które czytają. Podsuwajmy dzieciom rzeczywiste powody pisania opowiadań, listów i robienia własnych notatek.

Próbujmy pokonać dziecięcy nawyk braku zastanawiania się nad odpowiedzią, albo jej zgadywania, wdrażając nastawianie „najpierw pomyśl, potem mów”. Prowokujmy dzieci do podejmowania własnych przedsięwzięć i samodzielnej pracy nad nimi ponieważ wspiera to niezależność i wzmacnia samoświadomość. Pomóżmy uczniom krytycznie oceniać siebie i swoje działania oraz wyrażać własne myśli i doświadczenia, zachęcając je do prowadzenia notesu, dziennika lub pamiętnika. Nauczmy dzieci planować pracę czyli między innymi rozpoznawać własne potrzeby, czy ubierać plany w słowa, np. poprzez wspólne ustalenie planu powtórek do testu czy sprawdzianu, zaplanowanie trasy wycieczki szkolnej lub przyjęcia urodzinowego. Śledźmy postępy, zachęcając, żeby mówili co myślą podczas wspólnej pracy. Zachęcajmy do sprawdzania tego, co robią na różnych etapach pracy. Pomóżmy uczniom zapamiętać, przypomnieć sobie, opowiedzieć, krytycznie przyglądać się doświadczeniom i wyciągnąć z nich wnioski.

Literatura:

 

Boral t., Boral B. Techniki zapamiętywania SamoSedno Warszawa 2013 r.

Gardner H. Inteligencje wielorakie MT Biznes Warszawa 2009 r.

Fischer R.  Lepszy start REBIS Poznań 2002 r.

Spitzer M.  Jak uczy się mózg PWN 2014 r.

 

Dodaj komentarz

Nazwa *
E-mail *
Witryna internetowa