Siódmoklasiści w Galerii Sztuki Współczesnej

W dniu 22 września 2023r. klasa 7a gościła w Galerii Sztuki Współczesnej. Młodzież mogła obejrzeć wystawę Jerzego Gąsior Gąsiorka „Bestiarium według Gąsiora” (bestiarium – utwory średniowieczne oparte na motywach zwierzęcych). Jerzy Gąsiorek (Gąsior, ur. 17 stycznia 1941 roku w Granowcu) jest rzeźbiarzem, poetą, animatorem kultury. Od lat 60. tworzy rzeźby i asamblaże (fr. assemblage, tłum. gromadzenie/zbieranie/zbiór). Jest autorem pięciu tomików poezji. Brał udział w wielu wystawach w kraju i za granicą. Młodzież obejrzała trójwymiarowe kompozycje z gotowych przedmiotów (czyli właśnie asamblaże) służących wcześniej w ogrodzie lub gospodarstwie rolnym. Zadaniem uczniów było wyszukać i nazwać przedmioty użyte przez rzeźbiarza. Była to ciekawa lekcja kreatywności!

Dodaj komentarz

Nazwa *
E-mail *
Witryna internetowa