„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Szkoła Podstawowa Nr 14  im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrowie Wielkopolskim otrzymała wsparcie w  ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Szkoła Podstawowa Nr 14  im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrowie Wielkopolskim otrzymała 4 laptopy, które umożliwią uczniom realizowanie lekcji w modelu zdalnym.
 
Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski w ramach Projektu otrzymało grant w wysokości 100 000 zł na zakup sprzętu dla uczniów oraz nauczycieli.
 
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”  w ramach Projektu Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dodaj komentarz

Nazwa *
E-mail *
Witryna internetowa